شیر اس ام سی SMC-SY3160-3L

شیر اس ام سی SMC-SY3160-3L
Compliance
RoHS Compliant